COL·LECCIÓ CEL | MAR | ARENA i TU

Amb aquesta col·lecció volem transmetre les diferents sensacions que ens ofereix un dia de platja. La carícia de la brisa fresca i el sol a la nostra pell, el moviment de la mar amb les seves ones i la sorra fregant nostres peus. Això es veu reflectit en els colors, les textures, els materials i el moviment que es genera en les diferents peces. Perquè sentis aquesta LLIBERTAT que ens dóna aquest càlid dia de platja, fent que ens retrobem amb nosaltres mateixos. Desitgem que a l’portar una peça d’aquesta col·lecció, tancaments els ulls i et transports al teu platja preferida en el món; sentis la tranquil·litat, l’energia i el poder que NOMÉS ens dóna el contacte amb la natura. Que ens renova i desperta aquest foc interior que ens fa ser la millor versió de nosaltres mateixos. El quart element ets TU, el foc que li dóna vida a aquesta col·lecció !!!